Telefon: +420 725 581 380 | Email: ostrava@cmmj.cz | Adresa: Starobělská 103/461, 700 30 Ostrava-Zábřeh | ČÚ: 221950747/0600 | IČ: 67777511 | Datová schránka: 

Akce mládež

Práce s dětmi v Děhylově

Práce s dětmi v Děhylově

Myslivecký spolek Děhylov spolupracuje s kroužkem mladých turistů Dobroslavice, kdy dělá pro ně přednášky zaměřené na přírodu a myslivost. Seznamuje je s celoroční prací myslivců a lesníků týkající se ochrany přírody, chovu a péče o zvěř. Proto, aby se děti do této...

Kaštany v Krmelíně

Kaštany v Krmelíně

Přinutit školní děti, aby zvedly oči od počítačů a zamířily do přírody, je v dnešní době velice těžké. Obzvláště, když u počítačů musely být v rámci školní výuky celé dny. V Základní škole v Krmelíně už na to mají zvláštní systém. Každoročně školní družina spolu s MS...

Děti v Dobroslavicích a Děhylově

Práce s dětmi v Dobroslavicích a Děhylově MS Děhylov spolupracuje s turistickým kroužkem při ZŠ Dobroslavice a Děhylov, kdy současný myslivecký hospodář Bc. Pavel Bochňák pořádá pro tento oddíl odborné přednášky z oblasti myslivosti, ochrany přírody a péče o zvěř....

Přednáška pro školku v Ostravě-Svinově

Přednáška pro školku v Ostravě Jelikož je červen - měsíc myslivosti, paní ředitelka ze školky v Ostravě -Svinově požádala pana Iva Hoňka, zda by přiblížil myslivost dětem. Jednalo se o děti ve věku 3-6 let. Účast byla kolem 60 dětí. Počasí přednášce přálo a děti mohly...

Soutěž o nejlepšího sběrače kaštanů

Naše tradiční soutěžení o nejlepšího sběrače kaštanů je už tak vepsáno do povědomí našich žáků a rodičů, že jeho začátek ani nemusíme oznamovat. S prvním spadnutým kaštanem se nám ve školní družině v Krmelíně hromadí nekončící kila podzimních plodů. Máme...

Myslivci mezi předškoláky

Myslivci mezi předškoláky

Jako již mnoho předešlých let, tak i letos navštívili myslivci mysliveckého spolku Vřesina z.s. u Ostravy, předškoláky z MŠ ve Vřesině. V herně nás přivítalo několik desítek žáčku MŠ, pro které myslivci připravili povídání o přírodě a myslivcích zábavnou formou. Pro...